Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Lody Syrenka Sp. z o.o. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia lub umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia oraz zewnętrzne biuro rachunkowe
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
6) Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w tym celu prosimy o kontakt: biuro@lodysyrenka.pl
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy

Kontakt

 

kontakt@lodysyrenka.pl

Tel: +48 884 988 891

 

Zapisz się do Newslettera

©2019 by Lody Syrenka

Adres

 

ul. Grzybowska 87

00-844 Warszawa